Bezoekzoeker: toolkit bezoekregeling

De Bezoekzoeker is te koop in de webshop van Spelpartners en kost €25.

toolkit bezoekregeling bezoekzoekerDe BezoekZoeker is een  hulpmiddel om samen een goede bezoekregeling te maken.

Als kinderen niet bij hun vader en moeder kunnen wonen moeten er afspraken gemaakt worden over hoe ze de band met de ouder(s) waar ze niet bij wonen, kunnen behouden. De BezoekZoeker is een hulpmiddel om op een oplossingsgerichte manier met het kind, de ouders en de opvoeders te praten over dit moeilijke en beladen onderwerp. Zodat een bezoekregeling tot stand komt die goed is voor het kind en die zoveel mogelijk gedragen wordt door alle betrokkenen rondom het kind. De BezoekZoeker kan ondersteunen om de betrokkenen rondom het kind zoveel mogelijk regie te geven bij het vaststellen van de afspraken rondom bezoek en omgang.

Als u vragen hebt over het gebruik van de BezoekZoeker of over training of scholing kunt u contact opnemen met Expect Jeugd.

Download hier de handreiking van de BezoekZoeker:

 

Download hier het formulier om samen met het kind in te vullen:

kindformulier bezoekzoeker

 

Download hier het formulier om met volwassenen in te vullen:

volwassenformulier bezoekzoeker