Bezoekzoeker: toolkit bezoekregeling

toolkit bezoekregeling bezoekzoekerWelkom op de tijdelijke website van de BezoekZoeker, hulpmiddel om samen een goede bezoekregeling te maken

Als kinderen niet bij hun vader en moeder kunnen wonen moeten er afspraken gemaakt worden over hoe ze de band met de ouder(s) waar ze niet bij wonen, kunnen behouden. De BezoekZoeker is een hulpmiddel om op een oplossingsgerichte manier met het kind, de ouders en de opvoeders te praten over dit moeilijke en beladen onderwerp. Zodat een bezoekregeling tot stand komt die goed is voor het kind en die zoveel mogelijk gedragen wordt door alle betrokkenen rondom het kind. De BezoekZoeker kan ondersteunen om de betrokkenen rondom het kind zoveel mogelijk regie te geven bij het vaststellen van de afspraken rondom bezoek en omgang.

 

De Bezoekoeker is te koop in de webshop van Spelpartners en kost €25.
Klik hier om te bestellen

Als u vragen hebt over het gebruik van de BezoekZoeker of over training of scholing kunt u contact opnemen met Marcia Lever van het Expertisecentrum William Schrikker: mlever@wsg.nu

Download hier de handreiking van de BezoekZoeker:

handreiking_bezoekzoeker_wsg_thumb

Download hier het formulier om samen met het kind in te vullen:

kindformulier bezoekzoeker

 

 

 

 

 

 

Download hier het formulier om met volwassenen in te vullen:
volwassenformulier bezoekzoeker