Expect Jeugd

Expect Jeugd is een onderdeel van Partners voor Jeugd. Expect Jeugd versterkt vakmanschap en kwaliteit in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. We rusten professionals toe om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Expect Jeugd verbindt wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis en vertaalt dit in concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen.

Adres
Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam Zuidoost

Postadres
Postbus 12685.
1100 AR Amsterdam.

Telefoon 088 52 60 00 0

Fax 088 52 60 00 1
Email info-expertisecentrum@wsg.nu